ورود / ثبت نام

قیمت:

1,800,000 تومان


تحویل:

نهایتا 30 روزه

مشخصات دیگر:

Suitable for any Antminers
فروشگاه سخت افزار و تجهیزات ماینینگ > Bitmain APW7

Bitmain APW7


قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم