ورود / ثبت نام

قیمت:

1,570,000 تومان


تحویل:

نهایتا 30 روزه

مشخصات دیگر:

Suitable for any Antminers
فروشگاه سخت افزار و تجهیزات ماینینگ > OEM Power Supply

OEM Power Supply


قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم