ورود / ثبت نام

قیمت:

3,090,000 تومان


تحویل:

نهایتا 7 روزه

مشخصات دیگر:

Almas Iran Guarantee
فروشگاه سخت افزار و تجهیزات ماینینگ > Sapphire RX580 8GB Nitro Plus

Sapphire RX580 8GB Nitro Plus


قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم