در این بازی ساده شما کافیست از طریق درجه، عددی بین ۵ تا ۹۵ انتخاب کنید، سپس با کلیک بر روی گزینه بیشتر , کمتر یا برابر، پیشبینی کنید عدد تصادفی که بین ۰ تا ۱۰۰ بعد از کلیک تولید می شود، بیشتر , کمتر یا برابر با عدد انتخابی شما خواهد بود.

در صورت حدس درست با توجه با به درصد شانس شما مبلغ سرمایه گذاری ضربدر ضریب نمایش داده شده می شود و به موجودی شما اضافه خواهد شد.

شانس برد شما در این بازی از ۱ تا ۹۵ درصد است. همچنین مبلغ سرمایه گذاری شما در صورت حدس درست، نسبت به شانس برد، می تواند بین ۱/۰۵ تا ۹۹ برابر شود.

در صورت پیشبینی بیشتر، ضرایب آبی پر رنگ در صورت برد، ضربدر مبلغ سرمایه گذاری اولیه شما خواهد شد.

در صورت پیشبینی کمتر، ضرایب آبی کم رنگ در صورت برد، ضربدر مبلغ سرمایه گذاری اولیه شما خواهد شد.

در صورت پیشبینی برابر، در صورت برد مبلغ سرمایه گذاری اولیه شما ۹۹ برابر خواهد شد

این بازی بطور قابل اثبات کاملا منصفانه می باشد و درآمد وبسایت ما از هر برد ۲.۵ درصد است.

اثبات منصفانه بودن بازی با دنبال کردن الگوریتم ۱۲ عدد آخر سرمایه گذاری شده در سیستم که در سمت راست عدد شانس نمایش داده می شود، قابل مشاهده است.


ورود به بازی بونوس چیست؟