ورود / ثبت نام

افزایش اعتبار ویزا کارت های نبض

افزایش اعتبار ویزا کارت های نبض بعد از خرید فقط از این قسمت امکان پذیر می باشد
سفارش افزایش موجودی ویزا کارت های نبض
نوع کارت شماره ۱۶ رقمی کارت مقدار اعتبار درخواستی ثبت سفارش
نوع کارت خود را انتخاب کنید
شماره ۱۶ رقمی کارت خود را وارد کنید
مقدار اعتبار درخواستی را وارد کنید
قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم

* در صورت سفارش اعتبار برای ویزا کارت های مجازی حتما ابتدا از طریق قسمت پیگیری سفارش مقدار اعتبار مجاز باقی مانده جهت افزایش اعتبار کارت خود را چک کنید. در صورت سفارش بیشتر از مقدار مجاز کارت شما تا سقف ممکن شارژ خواهد شد و مابه التفاوت باقی مانده قابل برگشت نخواهد بود
* در وارد کردن اطلاعات کارت خود دقت کنید. مسولیت وارد کردن اطلاعات اشتباه به عهده کاربران می باشد

* سفارش شما ظرف حداکثر ۱ روز کاری انجام خواهد شد